Informace o nás

Tělocvičná jednota Sokol Kolín byla založena v roce 1862, tedy před 154 lety. 
16. února 1862 – se konala ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty Pražské - zakladatelé Dr. Miroslav Tyrš, Jindřich Fűgner a dalších 73 českých vlastenců
2. června 1862 – založení Sokola v Jaroměři – první sokolské jednoty „na českém venkově“
4. června 1862 – založení Sokola v Nové Pace
25. června 1862 – založení Sokola kolínského - 4. jednota v pořadí
Následovalo založení Sokola v Kutné Hoře, Jičíně, Železném brodě, Turnově, Čáslavi, Příbrami, Dvoře Královém a Brně.
 
Sokol byl během své existence několikrát zakázán. Přes všechnu nepřízeň osudu dokázali sokolové vždy svou organizaci znovu vzkřísit a pokračovat v díle svých předků. A proto i v Kolíně byla činnost sokolské organizace v roce 1990 znovu obnovena.
 
V současné době má jednota 4 oddíly - kuželky, sportovní gymnastika, sokolská všestrannost a šachy. V nich pak sdružuje na 500 dětí a dospělých, kteří se celoročně věnují svému sportu.
Jednota je v rámci celosvazového uspořádání součástí Župy Tyršovy, která má v kolínské sokolovně i svou kancelář.
 

Webové stránky našich oddílů, kde najdete nejčerstvější informace z každého oddílu:

kuželky

sportovní gymnastika

sokolská všestrannost

šachy

z činnosti